รายละเอียด

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย

วันที่รับสมัคร 28/02/2022 ถึง วันที่ 13/05/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา


รายละเอียด

รหัสหลักสูตร หลักสูตร สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
16 ประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางการแพทย์ ปกติ 10 28/02/2022 - 13/05/2022 -