สมัครระดับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ))

วันที่รับสมัคร 15/01/2024 ถึง วันที่ 31/03/2024

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
32 วัน
ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รอบที่ 2)

วันที่รับสมัคร 15/01/2024 ถึง วันที่ 15/02/2024

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รอบที่ 2)

วันที่รับสมัคร 15/01/2024 ถึง วันที่ 15/02/2024

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา