สมัครระดับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ )

วันที่รับสมัคร 01/02/2023 ถึง วันที่ 31/05/2023

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
68 วัน
ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ))

วันที่รับสมัคร 20/02/2023 ถึง วันที่ 31/03/2023

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
7 วัน
ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๔))

วันที่รับสมัคร 01/03/2023 ถึง วันที่ 24/03/2023

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
1 วัน
ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ (หลักสูตร ๑ ปี) )

วันที่รับสมัคร 20/03/2023 ถึง วันที่ 12/05/2023

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
49 วัน